Praca magisterska powinna wziąć pod uwagę wszystkie przepisy prawne.

Zanim zaczniemy przygotowywać się do realizacji projektu, jakim jest praca magisterska powinniśmy najpierw sprawdzić wszystkie prawa, według których mamy działać. Z taką pracą dyplomową nierozłącznie będą związane prawa autorskie, materialne oraz osobiste, których naruszenie jest szczegółowo opisane w przepisach prawnych.

Praca magisterska za razem ma opierać się na wielu źródłach, z których mamy czerpać swoją wiedzą. Jednak kopiowanie ich będzie już jawnym naruszeniem praw autorskich. Pisząc pracę dyplomową możemy jedynie korzystać z takich źródeł pisanych, a nie ich używać.

Aby nasza praca magisterska nie naruszała żadnego z takich praw warto zorientować się czym tak naprawdę one są i w jakim aspekcie mamy je rozumieć. Otóż prawa autorskie mają ochronić nieograniczoną w terminie oraz niemożliwą do zrzeczenia się więź autora z danym dziełem, które sam stworzył. Czyli, że bez względu na działania innych, ten twórca już na zawsze pozostanie właścicielem danego projektu i nie może zmienić tej kwestii żaden fakt.

Natomiast prawa majątkowe, które również mają swoją rolę w czasie pisania pracy magisterskiej mają, odnoszą się do podmiotów, które mają prawo do korzystania z danego dzieła czy utworu. Niektóre z nich są przeznaczone jedynie dla wąskiej grupy osób.