Doktorat

Prace doktorskie i otwieranie tzw przewodu doktorskiego

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na to, by nie kończyć swojej kariery naukowej po uzyskaniu tytułu magistra. W odpowiedzi na ich oczekiwania, niemal wszystkie uczelnie mają obecnie w swojej ofercie studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe, które umożliwiają kontynuowanie edukacji na wyższych szczeblach.

Zanim jednak stanie się to możliwe, student będzie musiał dopełnić pewnych formalności. Aby otworzyć przewód doktorski, kandydat musi legitymować się tytułem magistra i złożyć odpowiedni wniosek do dziekanatu. Studenci przedstawiają w takich wnioskach swoje dotychczasowe osiągnięcia, na przykład publikacje naukowe, które mają na swoim koncie oraz główne koncepcje, w oparciu o które będą powstawały ich prace doktorskie.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, dziekan zwołuje pierwsze seminarium doktoranckie. To bardzo ważny etap. Na tym spotkaniu doktoraty przybierają bardziej realny wymiar. Student prezentuje konkretne tezy, które zawrze w swojej pracy oraz przedstawia nazwisko promotora, który będzie się nim opiekował. Dziekan proponuje natomiast skład komisji egzaminacyjnej i w raz z radą uczelnianą decyduje o zgodzie na przystąpienie do pisania pracy.

Większość uczelni bardzo przychylnie patrzy na studentów, którzy chcą kontynuować swoją naukę na wyższych szczeblach. Kolejny doktor czy profesor to dla nich szansa, że lista filadelfijska zostanie poszerzona o kolejne pozycje stworzone przez ich pracowników, a tym samym podniesie prestiż i ocenę uczelni na świecie.