Prace magisterskie i licencjackie.

Licencjat, tytuł magistra, inżyniera uzyskuje się po skończeniu odpowiednich studiów. Są to odpowiednio studia: licencjackie (trwające trzy lata), magisterskie (w dawnym systemie trwały pięć lat; teraz obowiązuje model trzy lata licencjata plus dwa lata studiów uzupełniających magisterskich) oraz inżynierskie (na których nauka trwa 4 lub 4,5 roku).

Jednym z warunków ukończenia studiów jest napisanie i zaakceptowanie przez promotora pracy dyplomowej. Zwykle do pracy nad dziełem będącym przepustką do tytułu licencjata, magistra albo inżyniera student zabiera się rok przed ukończeniem nauki, ale niektórzy zaczynają później.

Ważna jest rola promotora, który ma za zadanie naprowadzić studenta na właściwe pole poszukiwań, czyli pomóc znaleźć lub wymyślić problem, który warto przeanalizować w pracy dyplomowej. Promotor może też podsunąć gotowy temat.

Wiele zależy także od postawy samego studenta. Powinien przejawiać aktywność w kwestiach naukowych, interesować się wybranymi zagadnieniami zgłębianej przez siebie dziedziny. Powinien dużo czytać, orientować się w danej dziedzinie, gdyż wtedy łatwiej jest znaleźć coś, o czym warto by było napisać, wyjaśnić, wytłumaczyć, uzupełnić stan wiedzy.

Po znalezieniu zagadnienia, wymyśleniu tematu (choćby ogólnym - ostateczne brzmienie tematu ustala się nawet na końcu tworzenia pracy) można przejść do przygotowywania materiałów. Promotor wyjaśnia też zasady pisania.