Układ krwionośny i oddychanie u ryb

UKŁAD KRWIONOŚNY:

jeden obieg krwi:

 • krew żylna - odtleniona płynie z serca ku przodowi aortą brzuszną,
 • rozdziela się na parę par tętnic skrzelowych, jedna na łuk skrzelowy,
 • z tętnic skrzelowych krew dostaje się do naczyń włosowatych skrzeli,
 • natlenia się,
 • jako krew tętnicza, natleniona płynie żyłami skrzelowymi do głównego naczynia - aorty grzbietowej,
 • aorta grzbietowa rozdziela się na tętnice, które zaopatrują wszystkie narządy ciała,
 • w narządach włosowatych narządów krew oddaje tlen,
 • jako krew żylna płynie do żył głównych i serca.

ODDYCHANIE:

 • priorytetowy narząd oddechowy, mieszczący się się na krańcu głowy - skrzela, osadzone na łukach skrzelowych, odchodzą od nich wachlarzowate promienie-blaszki skrzelowe (otoczone ukrwioną błoną), a ponadto wyrostki filtracyjne (na których zatrzymuje się fito i zoo plankton).
 • narządem dodatkowym jest skóra, okryta tylko cienkim naskórkiem.

Przebieg oddychania:

 • krew doprowadzona jest tętnicą łuku skrzelowego,
 • w licznych oraz cienkich listkach skrzelowych (stale obmywanych od wnętrza strumieniem krwi, a od zewnątrz wodą) płynie do naczyń włosowatych,
 • zostaje zebrana żyłą łuku skrzelowego.

Sięgnij po inne notatki z biologii