Czy zapożyczenia sprawiają, że praca magisterska jest lepsza

Oczywistym jest, że nie każdy student jest w stanie stworzyć pracę magisterską całkowicie opierając się na własnych przemyśleniach. W końcu po to przez pięć lat studiują, żeby umieć posługiwać się dotychczasowym dorobkiem naukowym. Jest zatem oczywistym, iż trzeba zapożyczać.

Zapożyczenia przeważnie przybierają formę cytatów, jednak mogą również stać się parafrazami i tym samym sprawiają, iż praca staje się bardziej poważna. Nosi również znamiona naukowości. A przecież praca magisterska musi być naukowa.

Jeżeli jednak student w znacznej mierze opiera zakres swojej pracy przy pomocy cudzych wypowiedzi, nie wzbogaca jej lecz może za to zostać oskarżonym o plagiat. Nadmierne cytowanie bowiem sprawia, iż nie ma miejsca na uwagi samego zainteresowanego.

Większość promotorów przestrzega swoich studentów przed nadmiernym zapożyczaniem słów innych autorów w pracy magisterskiej. Nawet jeśli są oni wielkimi autorytetami a ich słowa naprawdę wiele znaczą. Lepiej jest rzadziej korzystać z parafraz a wypowiadać własną opinię, dokonywać samodzielnych analiz i je przekazywać w firmie własnych myśli. Te umiejętności z pewnością studenci posiadają pod koniec studiów.